Reklamace a vrácení

V případě, že potřbeujete zboží vrátit nebo reklamovat, můžete použít zpětný kod zásilkovny 94582822 Zboží pečlivě zabalte a priložte vyplněný formulář.

V případě vrácení zboží, je nutné aby bylo zboží v původním obalu, neporušené, nezničené a v kompletním provedení. na vrácení máte ze zákona nárok 1č dnů od převzetí zboží.

V případě reklamace nás nejdříve kontaktujte, věřím, že problém vyřešíme ke spokojenosti :)

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:  

Ing. Jan Hejzlar

Obchodní ředitel

Krásného 13

636 00 Brno - Židenice

mobil: +420 602 730 533

IČ:48852210

email: info@3carp.cz

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.kousekzeme.art prodávajícího Ing. Jan Hejzlar, Krásného 13636 00 Brno - Židenice,Česká republika, IČO 48852210, e-mail info@3carp.cz, ("Prodávající") nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Prodávajícímu elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Datum:

Podpis:

Příloha č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

 

Adresát:

Ing. Jan Hejzlar

Obchodní ředitel

Krásného 13

636 00 Brno - Židenice

mobil: +420 602 730 533

IČ:48852210

email: info@3carp.cz

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis